Добре дошли на страницата на Младите застъпват. Тук ще намерите полезна информация и новини за проекта и за успехите на младите застъпници.

 

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата, както и на други тектове, документи, брошури, видеа и др. свързани с проекта „Младите застъпват“ се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

  „Младите застъпват“ е проект за нашите  порастващи деца. Те са 20 деца в училищна възраст, от цялата страна и живеят със спина бифида и хидроцефалия. Повечето от тях са родени така, а други имат близък, брат или сестра със спина бифида и/или...
Empowered Youth Spina Bifida and Hydrocephalus-Bulgaria is an NGO established in 2011 by parents of children with spina bifida and/or hydrocephalus. During the years the children and our organization have been growing up together. At the beginning...
Обучението е първата, изключително важна стъпка в пътешествието наречено „Младите застъпват“, което децата предстои да изминат заедно. Обмислихме всеки един детайл, за да сме сигурни, че ще постигнем целта - да подготвим младежите със знания и...
Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия, партньор в проекта “Младите застъпват”, финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Оценяваме „Младите застъпват“ като една от...
Представяме екипа, който подготя и обучава младите застъпници и техните родители:     ЛЪЧЕЗАР АФРИКАНОВ Развитие на личностни и социални умения в подкрепа на гражданската активност сред децата (група Родители) Лъчезар Африканов е обучител, коуч и...
created by SEO web design