Добре дошли на страницата на Младите застъпват. Тук ще намерите полезна информация и новини за проекта и за успехите на младите застъпници.

 

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата, както и на други тектове, документи, брошури, видеа и др. свързани с проекта „Младите застъпват“ се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

  „Младите застъпват“ е проект за нашите  порастващи деца. Те са 20 деца в училищна възраст, от цялата страна и живеят със спина бифида и хидроцефалия. Повечето от тях са родени така, а други имат близък, брат или сестра със спина бифида и/или...
  Анализ на резултатите от анкетата на Отбор Промяна за обществените нагласи към идеята за  площадки, обособени за деца над 12 години Питаме Ви как виждате площадките за тийнеджъри?   Отбор Промяна e един от трите екипа в проекта Младите застъпват...
Застъпническата инициатива на Отбор Промяна започна със силно начало. Само за два месеца децата успяха да изградят сплотен екип, да изберат тема за работа и да направят задълбочен анализ на проблема. ТУК може да прочетете за първите стъпки на отбора...
Отбор Промяна е един от трите екипа деца, с които сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ работи по проекта Младите застъпват. С проекта подкрепяме застъпнически инициативи на децата по избран от тях проблем, като така им даваме възможност...
Движението е състояние на тялото и на ума.   Шест будни деца, изявени лидери, повечето вече ангажирани в различни социални и обществени каузи. Те живеят в различни градове в Западна България, но се познават отдавна и поддържат редовни контакти он-...
Осем деца, пъстри в характерите и интересите си, обединени от една дума: СМЕЛОСТ   Отборът на смелите е най-разнородният и най-големият екип в проекта Младите застъпват. Повечето деца се познават покрай участието си в годишните лагери на сдружението...
Шест деца мечтаят за свят, в който има много смях, забавления и място за всички.   Децата от Отбор Промяна са приятели отдавна. От години се срещат редовно в семейния клуб на сдружението и добре познават силните и не толкова силните си страни....
От януари месец 2020 децата започнаха реална застъпническа работа. За да покажем как точно се случва застъпничеството в трите екипа, създадохме YouTube канала на Младите застъпват. https://www.youtube.com/channel/UCnfHsQMMAuWn0QmgkSjHonw Тук...
Empowered Youth Spina Bifida and Hydrocephalus-Bulgaria is an NGO established in 2011 by parents of children with spina bifida and/or hydrocephalus. During the years the children and our organization have been growing up together. At the beginning...
Обучението е първата, изключително важна стъпка в пътешествието наречено „Младите застъпват“, което децата предстои да изминат заедно. Обмислихме всеки един детайл, за да сме сигурни, че ще постигнем целта - да подготвим младежите със знания и...
Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия, партньор в проекта “Младите застъпват”, финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Оценяваме „Младите застъпват“ като една от...
Представяме екипа, който подготя и обучава младите застъпници и техните родители:     ЛЪЧЕЗАР АФРИКАНОВ Развитие на личностни и социални умения в подкрепа на гражданската активност сред децата (група Родители) Лъчезар Африканов е обучител, коуч и...
created by SEO web design