Информационна брошура по проекта Младите застъпват

С огромна гордост Ви представяме информационната брошура по нашия проект „Младите застъпват“.

В нея ще намерите информация за всичко, което постигнахме през последните 20 месеца и за застъпническите успехи на децата от сдружението

 

 

Проектът „Младите застъпват“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Младите застъпват“ е обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.

Премини към: