Отбор ПРОМЯНА

Шест деца мечтаят за свят, в който има много смях, забавления и място за всички.

 

Децата от Отбор Промяна са приятели отдавна. От години се срещат редовно в семейния клуб на сдружението и добре познават силните и не толкова силните си страни. Общите срещи, дори и работни, винаги са като малък празник: шум, викове и смях.

Вероятно защото много ценят свободното си време с приятели, децата от Отбор Промяна, избраха да работят по проблема с липсата на площадки за тинейджъри.

 

 

Запознайте се с всички от Отбор Промяна:

Никола е има критичен поглед над ситуациите в живота и обича да ги анализиира. Харесва философията, рок музиката и вече твърде зрял за Междузведни войни.

 

Мурат е позитивен, спокоен и много упорит. Обича он-лайн игрите с приятели. Харесва животните.

 

Денис е добър и справедлив. Обича движението и спорта. Интересува се от коли, мощности, двигатели.

 

Николай е усмихнат и винаги в добро настоерние. Обича разходките навън, новите преживявания, срещите с деца, баскетбола и песните на Ицо Хазарта.

 

Нихат все търси някое приключение, в което да се впусне. Обича да играе футбол, да рисува и да прекарва времето навън с приятели.

 

Тими е винаги в готова за действие и все нещо щуро и се върти в главата.

 

Ментор на Отбор Промяна е Славея. Тя е организирана и методична, което трябва да допълни творческия потенциал на отбора.

 

 

 

Застъпническата работа на екипа започва януари 2020 и продължава до април 2021. В този период шестимата участници преминат през всички фази на затъпничествто – от запознаване с концепцията, през избор на проблема, поставяне на цели и конкретни застъпнически действия.  Този път децата извървяват заедно, като отбор, водени от своя ментор чрез регулярни екипни срещи и лични консултации. Работата на децата, трудностите, които срещат и успехите, които постигат покзваме в  YouTube канала на Младите затъпват:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCnfHsQMMAuWn0QmgkSjHonw

 

 

 

Заедно с Отбор Запад по проекта работят още два екипа от деца-застъпните. За тях и за каузите им може да прочетет тук:

Отбор Запад

Отборът на СМЕЛИТЕ

 

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство