Обучаващ екип

Представяме екипа, който подготя и обучава младите застъпници и техните родители:

 

 

ЛЪЧЕЗАР АФРИКАНОВ

Развитие на личностни и социални умения в подкрепа на гражданската активност сред децата (група Родители)

Лъчезар Африканов е обучител, коуч и консултант в областта на управление на образователни, здравни и социални проекти. Лъчезар е участвал като обучител в над 40 национални и международни събития.

Работи като коуч и ментор в сферата на кариерното консултиране и развитието на личности и социални умения по различни проекти на Джуниър Ачийвмънт България, Фабрика за идеи и др.

Ел.поща: [email protected]

 

 

 

АЛЕКСАНДЪР ЕВТИМОВ

Развитие на личностни и социални умения в подкрепа на гражданската активност сред децата (група Деца)

Александър притежава професионални умения с широк обхват – той е практикуващ обучител, коуч, терапевт, артист и перкусионист. В работата си прилага комбинации от различни подходи според целевите групи и нуждите им.

Има опит в арт терапията и драма терапията при деца, включително деца със специални нужди, воденето на обучения за повишаване на емоционалната култура при тийнейджъри и във воденето на тийм билдинги и изграждане на екипи.

Ел. поща: [email protected]

 

 

 

КРИСТИНЕ СМЕБИ

Представяне опита на Норвегия - Програмата за преход към зрялост за деца със спина бифида и хидроцефалия

Кристине е родител, член на Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия и председател на местната структура в Конгсвингер. Организира сбирки на местно ниво и поддържа общността в района. Кристине е участвала активно в практическото прилагане на Програмата на Норвежката асоциация за преход от детство към зрялост в Конгсвингер.

Тя е практикуващ доктор по медицина.

Ел. Поща: [email protected]

 

 

 

 

 

МЕЙ-ХАЙДИ САНДВИК

Представяне опита на Норвегия - Програмата за преход към зрялост за деца със спина бифида и хидроцефалия

Мей-Хайди е родител и член на Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия. До 2017 е Мей-Хайди е била председател, а към момента е в борда на директорите. Тя е била лично ангажира с прилагането на Програмата за преход от детство към зрялост на национално ниво през 2012-2014, водила е обучения по темата и е изнасяла представяния пред местните общности.

По образование Мей-Хайди е терапевт. Към момента работи като координатор в Общината в Скедмо.

Ел. поща: [email protected]

 

 

 

 

 

ХАНС КРИСТИАН НОРСЕТ

Младежки инициативи в Норвегия

Семейна подкрепа в съзряването – личен опит от Норвегия

Ханс Кристиан е роден със спина бифида и към момента е председател на Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия. От младежките си години участва активно в дейността на организацията. Бил е заместник председател на местната структура в родния си град, член на борда на директорите и от 2017 заема председателското място на националната асоциация. Занимава се активно с различни видове спорт: гребане, колоездене, бягане, хокей на шейни, бодибилдинг.

Работи в банковия сектор.

Ел.поща: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТКО СТАЛИНЧЕВ

Дискриминация и защита при младежи със спина бифида и хидроцефалия– опит от първо лице

Петко е млад мъж със спина бифида. Той е завършил магистратура по социални дейности в Софийски университет. Има професионален опит като застъпник по човешки права към Център за независим живот за хора с увреждания.

Петко се занимава активно с баскетбол и тенис за хора в инвалидни колички и участва в различни мероприятия за популяризиране спорта сред хората с увреждания.

Той е участник в застъпнически кампании за подобряване достъпността на градската среда за хората със затруднена мобилност.

Ел.поща: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

АНЕТА ГЕНОВА МИРЧЕВА

Моите права

Дискриминация и права на човека. Прилагане и механизми на защита

 

Анета е адвокат с над 20 години опит в защитата на представители на уязвими групи, вкл.  хора с психо-социални разстройства и интелектуални затруднения,  деца с увреждания,  жертви на домашно насилие и насилие по полов признак и др. Тя е работила по различни проекти към Фондация Validity, Български Хелзинкски комитет, Фондация „ПУЛС“. Участвала е в екипите по дела срещу България в Европейския съд по правата на човека и Комитета по социални права.

Има интереси в областта на експресивната арт терапия, която прилага при работата си с деца и възрастни.

Ел. поща: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ТАТЯНА ПЕТРОВА

Безопасен интернет

Татяна е с 35-годишен практически опит като преподавател в училище. От 2009 съвместява преподаването по информационни технологии с длъжността заместник директор в ОУ „Яне Сандански“ Пловдив, където организира и ръководи програми по безопасен интернет за деца и учители.

Татяна е сертифициран обучител на Google (Google Certified Educator-level 1). Тя е носител на почетното отличие на МОН „Неофит Рилски“ за цялостна високо професионална трудова дейност и автор на редица научни публикации в сферата на образованието.

Ел.поща: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКТОРИЯ НЕДЯЛКОВА

Фасилитатор

Ментор на екип Запад

Виктория е родител и член на УС на „Спина бифида и хидроцефалия-България“. Участва в организирането на инициативите и лагерите на сдружението и  кампаниите за набиране на средства. Тя е председател и на сдружение „Към върха“, където активно работи за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.

Носител е на награда на Община Самоков “За утвърждаване образа на съвременната жена” – 2018 и на Специалния приз “Вдъхновение на годината” на годишните награди на Български Хелзинкски комитет – 2017.

Ел.поща: [email protected]

 

 

 

 

 

АНТОАНЕТА ИВАНОВА

Младежки инициативи и възможности за действие

Ментор на Виртуален екип

Антоанета е родител и член на УС на „Спина бифида и хидроцефалия-България“. Тя отговаря за творческите проекти на сдружението и за голяма част от инициативите на ниво Варна, включително регулярните тематични сбирки в Клуба и спортните мероприятия за децата.

Антоанета е магистър по Социални дейности. От 2015 практикува професията към Общностен център на Община Варна, където предоставя семейно консултиране и психологическа подкрепа на деца и семейства от града.

Ел.поща: [email protected]

 

 

 

 

 

СЛАВЕЯ КОСТАДИНОВА

Застъпничество за деца и възрастни със спина бифида и хидроцефалия

Фасилитатор

Ментор на екип Изток

Славея е родител, съосновател и председател на “Спина бифида и хидроцефалия-България“. Тя е човекът, ангажиран пряко с планирането и изпълнението на основните дейности на организацията от самото и създаване. Сред тези дейности са застъпническите инициативи на сдружението, свързани с подобряване достъпа до здравни грижи за деца и възрастни със спина бифида и хидроцефалия, включително достъпа до еднократни катетри, клапи, помощни средства и др.

Ел.поща: [email protected]

 

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

Премини към: