Преминаване от педиатрична към здравна грижа за възрастни

Представяме Ви брошура за младежи със спина бифида и/или хидроцефалия и техните семейства, която да ги подкрепи със съвети и насоки в периода на преминаване от педиатрична към здравна грижа за възрастни.

Брошурата е адаптирана за България по „Getting ready for adult health care. Learn how things work.“, с разрешението на Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Canada.

Тя е създадена по проекта „Младите застъпват“, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.acvtivecitizensfund.bg ) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Премини към: