ЧЛЕНСТВО В СБХБ

СТАНЕТЕ ЧЛЕН

 

За да добиете официално статута на член на сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ—БЪЛГАРИЯ (СБХБ) трябва да подкрепяте или да сте част от общността на хората със спина бифида и/или хидроцефалия - да имате близък или роднина с тези заболявания, самите вие да сте със спина бифида и/или хидроцефалия или да желаете да подпомагате работата на сдружението.

Според устава на сдружението, официално регистрираните му членове имат право да участват в общото събрание (ОС), да избират и да бъдат избирани в ръководните му органи, да се ползват от имуществото му. Всеки член има право да изисква и получава пълна информация по различни въпроси от дейността на сдружението, като излага свободно възгледи и позиции относно дейността и бъдещето му. За задълженията на сдружението, членът отговаря до размера на предвидените в устава членски внос.

Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос в размер на 20 лева, платим до 31-ви януари на съответната година. Новоприетите членове заплащат годишен и встъпителен членски внос, всеки от по 10 лв (общо 30 лв.), платими до един календарен месец след одобряване на членството. Членският внос се внася по банковата сметка на сдружението.

 

 

Ако вече сте взели решение, да станете член на сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ, следвайте описаните стъпки :

  1. Запознайте се с устава на сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ.
  2. Попълнете молба за членство към УС в свободен текст и я изпратете на електронната поща: [email protected] В отговор на молбата Ви ще получите обратно съобщение за потвърждаване на вписването Ви, като член на сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ.
  3. Заплатете встъпителен и годишен членски внос по банковата сметка на сдружението.

     

 

 

Премини към: