ЕРГОТЕРАПИЯ

 

Какво представлява ерготерапията (окюпейшън терапия). Как се прилага при деца със спина бифида и хидроцефалия

 

 

Що е ерготерапия?

Ерготерапията представлява една медицинско-терапевтична процедура с педагогически, психологически и социални направления. Думата „ерготерапия” произлиза от гръцкото „ergein” и означава правя, върша, действам. Цялостният смисъл на ерготерапията изхожда от това, че дееспособността е базова необходимост на всеки човек и затова при целево приложение може да се ползва терапевтично. Цел на ерготерапевтичното лечение е стимулиране на индивидуалното развитие – лично и училищно- на децата, както и придобиване възможно най-голяма самостоятелност в ежедневието.

 

 

 

 

 

Често срещани проблеми на децата със спина бифида и/или хидроцефалия от гледна точка на ерготерапията:

Предвид парализата и нарушаването на сетивността на краката, а понякога и на долната част на тялото децата имат незавършена телесна фигура и както двигателни, така и сензорно ограничени възможности за изучаване, опипване и „разпознаване” на света с всички сетива в тяхната многоаспектност. Децата учат по „различен” начин да се справят с гравитацията, тъй като при тях тактилната и дълбокосетивна обратна връзка  при придвижване липсва.  Пространствено-визуалният опит (в повечето случаи) не може да се свържи с дълбокосеттивни впечатления. Те имат трудности да усещат тялото си в неговата симетрия и да изучават чувството за центъра на тялото и определени измествания на тежестта. Усложняващо действа в случая често наличието на сколиоза. При своето движение и изменение в положението си те се нуждаят от визуална проверка или тактилен контрол на ръцете. Често срещани и обосновани са несигурността и страхът от падане, напр. при активно изучаване на преместването (да си спомним за първия си път с велосипед без помощни гуми).

 

Ръцете за нас, хората, са от извънредно голямо значение. Те имат изключително сложен строеж, чрез който се позволява обстойно усъвършенстване на двигателните и допирните възможности. Фините движения на ръцете и пръстите и тяхното съгласуване едно с друго се нарича фина моторика. Ръцете на децата със спина бифида и/или хидроцефалия притежават най-често интактна груба моторика. Понякога наблюдаваме лек гърч и много често трудности във фината моторика. С грубата сила на китките, ръцете и раменния пояс се налага някои деца да се справят с нефункциониращата долна половина на тялото. Не на последно място, с оглед на възможно най-голяма независимост в ежедневието и професията обръщаме внимание на ловкостта и сръчността на ръцете и координацията на сетивата/ръцете. Значението на ерготерапията е в това, да предоставя помощ и да дава стимул. 

 

Посредством повлияването на хидроцефалията върху мозъчното узряване в ранния стадий на развитие могат да бъдат засегнати различни зони от мозъчните функции. Възникващите проблеми имат различна форма:

·         нарушения в сетивността в непарализираните части от тялото, като извънредна (хипер)тактилност, и нарушено разпознаване и различаване на кожата (напр. ръце, лице);

·         нарушения на дълбоката сетивност;

·         несигурност във фината моторика, както и на дозирането на движение и сила;

·         нарушения в мозъчната ефективност, като памет, концентрация, внимание, задвижване, свързано мислене и ситуационно разпознаване, смислено планиране на поредица от действия, разработване на  стратегия за решаване на проблеми и т.н.;

·         нарушени гълтачни функции.

 

Базови направления на ерготерапията при деца със спина бифида и/или хидроцефалия

Целеви насоки:

·         изучаване на най-различни смени в позата и преместването при възможно най-голямо активно  участие (напр. смяна на положението от инвалиден стол на пейка за сядане);

·         изучаване на тялото в неговата цялост: осъзнаване и включване на парализираните и (не)тежко увредените части на тялото (например, самостоятелно масажиране с крем на всички части на   тялото, рисуване по тялото);

·         развитие на познание и усещане за сердата на тялото и изместването на тежестта (напр. упражнения-игри с огледало);

·         трениране на самостоятелността (упражняване на обличане);

·         трениране на фината моторика и моториката на писане  (например чрез различни занаятчийски техники);

·         трениране дозирането на движения и сила (предимно различни целеви материални опити и контекста на движение);

·         трениране мозъчната ефективност (например, трениране на паметта, разпознаване на връзки и зависимости в контекста на движение, целеви упражнения с помощта на учебен материал);

·         снабдяване с помощни средства: инвалиден стол, стойка за стоене, терапевтичен стол, помощни средства за обличане и събличане; 

·         консултация при нагаждане/преустройване на жилището (евентуално в сътрудничество със специализирани архитекти);

·         ергономична консултация на родителите  и обучаващите лица с оглед придвижване и поддържане.

 

Най-важното средство в ерготерапията за  целевото постигане на напредък са смислените и съобразени с ежедневието действия. Ерготерапията работи по възможност ресурсоориентирано и опитва да настрои интересите и мотивацията на детето в съответствие с нивото му на развитие. В приложение влизат материали и техники от практиката, както и ориентиране към определени дейности (готвене, печене, пазаруване, обличане). В тази връзка играта и игралните аспекти имат голямо значение.

Прилагат се признати концепции за лечение, като сензорната интеграционна терапия, Бобат терапия и др. В зависимост от нуждата, могат да се прилагат и други лечения и терапии за стимулиране на детето, като напр. терапия с рисуване, яздене, водна терапия, ритмика и т.н.

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

В част от материалите по темата „Физиотерапия и рехабилитация“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Австрия и Германия.

 

Благодарим за редакцията на Меглена Тодорова – терапевт по метода Бобат.