Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ стартира новия си проект „Младите застъпват“

Започваме новия ни проект „Младите застъпват“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

Целта на проекта е да подкрепим порастващите деца със спина бифида и/или хидроцефалия и  семействата им през периода на преход от детството към съзряването. С проекта ще помогнем на децата да развият личности и социални умения за своето активно бъдеще и пълноценен живот. Вярваме в способностите на децата си и гледаме на „Младите застъпват“ като на ценна възможност те да ги разгърнат и утвърдят.

Продължителността на проекта е 19 месеца. Ще започнем с интензивно обучение за децата и семействата им, което да ги подготви практически и теоретично за следващата дейност – екипна работа и реализиране на кампания от самите деца. Повече информация може да намерите в брошурата по-долу.

На този етап е важно да споменем по-подробно за обучението. То  ще се осъществи в рамките на 5 дни, в периода 31.10-05.11.2019 в Парк Хотел Марково, с.Марково, област Пловдив. Децата и семействата ще преминат теоретични и практически модули и ще се запознаят с добри практики от България и Норвегия. Участието в обучението е безплатно за детето и семейството.

Може да се запишете до 05.10.2019 като попълните Формуляра за участие, приложен по-долу.

 

Проектът „Младите застъпват“ се изпълнява от сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ с финансова подкрепа  на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд Активни граждани България (Аctive Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

Категория: