Подаваме жалба за дискриминация в търсене на адекватна здравна грижа за хората със спина бифида в България

Сдружение „Спина бифида и Хидроцефалия – България“ подe жалба в Комисията за защита от дискриминация срещу Министерския съвет, НЗОК и министерството на здравеопазването.

Повод за жалбата е липсата на реимбурсиране от НЗОК на интермитентни катетри. Въпросът е поставен за пръв път на обсъждане през 2012 година. Въпреки положителното лекарите, в това число и национални консултанти, както и периодично давани обещания, въпросните катетри и до сега не са включени в списъка на НЗОК. Всяко семейство с дете или лице с подобен проблем заплаща самостоятелно разходите за ИК и консумативите за тях, равняващи се на близо 250 лв. за месец. Ако не бъде закупен и поставен такъв консуматив, обаче, има много висок риск от инфекции, повтарящо се антибиотично лечение, увреждане на бъбреците, диализа. Не на последно място подобни неблагоприятни състояния, насложени върху здравето на децата ни още повече затрудняват социалното им включване в детски градини, училища и обществен живот.

В жалбата се посочва, че с продължителното си и неоправдано от обективна страна бездействие, здравните власти са приложили неравно третиране на болните със Спина бифида и Хидроцефалия, така както аналогична нужда е задоволена за болните от други редки болести – чрез реимбурсация на компенсиращите ензимния дефицит в организма хранителни добавки, или на болните от диабет – чрез реимбурсация на глюкомери, тест-ленти и др.

С неглижиращо поведение, здравните власти не са осъществили ефективна защита срещу дискриминацията и си са допринесли за осъществяване на нарушението на Закона за защита от дисркиминация, квалифицирано от законодателя като „тормоз“. Наред с физическите измерения на търпяното от деца и близки отношение, е налице не по-малко унизително положение, формирано от продължителната и систематична гавра с правата и потъпкване на човешкото достойнство на тези лица в особено уязвимо положение. Проявеният спрямо деца и близки „тормоз“ е по признаците „увреждане“ и „лично положение“.

Целта ни е КЗД да наложи предвидените от закона санкции и да наложи мерки за преустановяване на нарушението и предотвратяване на проявленията му занапред.

Ще ви държим в течение с хода на делото!

Категория: