Сбъдни желание - подари движение!

Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия - България” набира средства за спортен рехабилитационен лагер за деца с двигателни нарушения.

Стартираме кампанията днес, а мото което ни води е Сбъдни желание - подари движение!

 

Децата, за които е предвиден проекта са на възраст  от  2 - 14години, с диагнозите     спина бифида и /или хидроцефалия, които имат в различна степен двигателни увреждания. Лагерът ще проведем през лятото на 2015г на място с условия за езда, плуване и спортни игри на открито.

Участието в спортен лагер е голямо предизвикателство за децата с увреждания и ще се отрази благоприятно не само на физическата активност на децата, но и ще повиши уменията им за самостоятелно справяне, мотивация за спорт и добро самочувствие.

За съжаление, малко семейства, отглеждащи специално дете, могат да си го позволят...

 

Стойността на проекта е минимум 4500 лв, които ще са достатъчни да се изпратят на лагера 10-12 деца. Средствата ще се разходват за транспорт, настаняване на децата и заплащане на услугите по спорт и рехабилитация. При събиране на по-голяма сума, ще включим по-голям брой деца.

 

Във връзка с кампанията по проекта, след кандидатстване пред БЦНП, са отпуснати средства в размер на 1000лв от фондация „Америка за България” за отпечатване на рекламни материали - плакати и календари.

 

Кампанията е със срок 20.12.2014 – 20.03.2015г

 

Как можете да ни помогнете?

  1. Може да ни дарите свободно избрана сума по банковата сметка на сдружението:

BAN: BG16PRCB92301037854710

BIC: PRCBBGSF

Прокредит банк (ProCredit Bank)

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ

  1. Ако сте социално отговорна компания, може да станете официален спонсор на събитието
  2. Ако работите в медия - може да отразите нашата кампания, а след това и провеждането на лагера
  3. Ако имате търговски обект, кантора, салон и др. можете да ни помогнете с разпространението на работните календари
  4. Можете да си закупите календари, картички,  и други ръчноизработени украси от благотворителните базари  – ще бъдат обявявани на страницата във фейсбук точните места и дати
  5. Можете да споделите плаката на кампанията със своите приятели в страната и чужбина, за да достигне  до повече хора.

 

За контакти: Антоанета Иванова, координатор на проекта – гр.Варна

Поща:  [email protected] , тел 0898 756838

 

Повече информация на sbhb.org , за контакти: [email protected]