СЛЕДЕНЕ ОБИКОЛКАТА НА ГЛАВАТА

Съвети за следене обиколката на главата

 

 

Родителите на деца с висок риск от развитие на хидроцефалия или на деца, на които вече е приложено оперативно лечение, трябва да са изключително внимателни за симптоми, показващи повишено мозъчно налягане. Механизмът на компенсаторно нарастване е и един от симптомите, който е лесен за проследяване. Затова е важно редовното измерване на обиколката на главата и всяко ускорено нарастване, трябва да се консултира със следящия детето лекар.

 

Имайте предвид, че визуално родителите по-трудно ще забележат прогресивното нарастване на главата на своето дете, отколкото външните за семейството хора. Всекидневния визуален контакт може да подведе в голяма степен. Това е един от малкото случаи, в които „шестото чувство“ на родителите не функционира. Необходимо е редовното замерване и следене на динамиката на нарастване на обиколката на главата при децата, което може да се извършва от личния лекар или от родителя в обикновена таблица.

 

За свое улеснение родителите могат да ползват приложените таблици на  Световната Здравна Организация (WHO) за момичета и момчета до пет годишна възраст, които показват диапазона на средните стойности в етапа на изсрастване.

 

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

 

В част от материалите по темата „Хидроцефалия“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия и САЩ, както и от Световната Здравна Организация.

 

Премини към: