ХИДРОЦЕФАЛИЯ - ОСНОВНИ ФАКТИ

Обща информация за това какво представлява хидроцефалия, какви видове има, връзката между спина бифида и хидроцефалия.

 

 

Какво е хидроцефалия?

Хидроцефалията (от гр. „hydro-“ вода, воден и „cephalus“ – глава) е болестно състояние, при което в черепната кухина се създава повишено налягане, поради прекомерно събиране на гръбначномозъчна течност (ликвор).

Ликворът, който се произвежда в мозъчните стомахчета (вентрикули) и обичайно циркулира свободно и изпълнява защитни функции, по отношение на мозъка, се събира в по-голямо количество поради нарушена циркулация или резорбция. Причините са запушване на пътищата, по които се оттича ликвора, могат да са вродени аномалии: черепно-мозъчни травми, кръвоизливи /хеморагии/, тумори, възпаления (менингити, енцефалити), вътреутробни инфекции и т.н.

 

 

Спина бифида и хидроцефалия

90% от пациентите с менингомиелоцеле имат още преди раждането разширение на вътрешните мозъчни стомахчета с ликвор (вентрикули) или след оперативното затваряне развиват такива през първите седмици от живота си. Това разширение е известно като хидроцефалия. Тя може да се предизвиква от това, че ликворът в резултат на смъкнатите надолу дялове на малкия мозък (като част от малформацията Арнолд Киари (тип I или тип II) трудно може да напусне вътрешните мозъчни кухини по нормален път.

 

 

Видове хидроцефалия

Относно периода на установяване и във връзка с причините, хидроцефалията бива вродена и придобита.

Вродената хидроцефалия се дължи на вътреутробни инфекции, кръвоизливи или аномалии в развитието на плода. Понякога се установява още на профилактичните ехографии. Честотата на хидроцефалия при новородените е между 5 и 15 на 1000 новородени.

Придобитата хидроцефалия може да се появи както при деца, след раждането вследствие на инфекции, мозъчни кръвоизливи, причинени от асфикция или недоносеност, така и при възрастни, често като последица от черепномозъчни травми, тумори и др.

 

По същество се делят най-общо на два вида  комуницираща и обструктивна.

Комуницираща (вътрешна)– при нея ликворa циркулира между четирите вентрикула, но пътищата за оттичане към венозните синуси са затруднени и затова вентрикулите нарастват. Това състояние се среща след прекаран бактериален менингит, саркоидоза, субарахноидална хеморагия, мозъчна травма, недоразвитост на арахноидните вили, енцефалоцеле, малформация на Dandy-Walker и т.н.

 

Некомуницираща (обструктивна) – когато съществува обструкция за оттичане на ликвора от мозъчните стомахчета говорим за обструктивна хидроцефалия. Най-често се причинява от атрезия, стеснение или вродена липса, на мозъчния акведукт, свързващ трето с четвърто мозъчно стомахче, малформация на Arnold-Chiari, тумори по средна линия, малкомозъчен абсцес, малкомозъчни хематоми и т.н.

Съществува и трети вид, по-рядко срещан, при който производството на ликвор надвишава резорбцията  и това е причина за натрупване. Причинява се от вид тумори папиломи.

 

 

Последици от хидроцефалията в детска възраст

Хидроцефалията в съвременните условия е лечимо заболяване. Последиците са различни в зависимост от вида и тежестта ѝ, кога е открита и лекувана.

Има деца и възрастни, които имат нормално психическо и физическо развитие и водят съвсем нормален живот, посещават само контролни прегледи. При своевременно лечение, най-често поставяне на клапни системи за отвеждане на ликвора, дори при сериозни форми на хидроцефалия се постига положително развитие.

Нелекуваната хидроцефалия води до тежки увреждания  и инвалидизация, поради необратимо поразяване на мозъчните тъкани.

Последиците от засягане на мозъчни тъкани и нерви могат да бъдат Детска церебрална парализа (ДЦП), нарушения в зрението (често страбизъм), умствени затруднения и забавяне в развитието.

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

В част от материалите по темата „Хидроцефалия“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия и САЩ, както и от Световната Здравна Организация.

 

Благодарим за редакцията на Д-р Явор Енчев!

Премини към: