ЗАКОТВЕН ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК

Полезна информация за синдрома на закотвения гръбначен мозък (Tethered Cord Syndrom) - често усложнения след операция на менингоцеле и миеломенингоцеле

 

 

Tethered Cord

При развитието си преди и след раждането гръбначният мозък видимо се придвижва нагоре, тъй като ограждащата тъкан на гръбначния канал расте по-бързо от нервната тъкан на гръбначния стълб. Като следствие на този прогресиращ процес, произлизащите от последните сегменти на гръбначния мозък нервни коренчета се движат косо надолу по пътя си към междупрешленните отвори (Foramina intervertebralia), което наподобява конска опашка (Сauda equina).

При закотвения гръбначен мозък (Tethered Cord) той е възпрепятстван да се придвижи нагоре по гръбначномозъчния канал при растежа си. При пациенти със спина бифида се среща твърде често заради срастването, в следствие на оперативната намеса след раждането. Заради натоварването при разпъване на вече неподвижния гръбначен мозък в канала възникват допълнителни увреждания на нервната тъкан. Други малформации в гръбначния канал като липом (тумор на мастната тъкан) или дермоид (тумор от тъкан на разпръснати кожни клетки) усложняват процеса и хирургическата терапия на Tethered Cord.

 

Хирургични мерки по правило се предприемат когато Tethered Cord стане симптоматичен (синдром на закотвения гръбначен мозък, Tethered-Cord-Syndrom, TCS). Симптомите се простират от влошаване на сензитивното и моторно състояние, влошаване на състоянието на ходилата и гръбначния стълб до спазми, болки и изменения във функционирането на пикочния мехур и ректума, които могат да се диагнистицират чрез ехографско изследване или уродинамика. Този синдром (TCS) се свързва с някои кожни явления, които обаче не се срещат задължително, нито наличието им е сигурен знак за TCS. Неговото съществуване се предполага при допълнителни клинични симптоми и се диагностицира след изследване с ядерномагниетен резонанс (ЯМР).

 

Синдром на закотвения гръбначен мозък (Tethered-Cord-Syndrom, TCS)

Само при настъпили тежки последици на затягане по гръбначния мозък, които водят  до нови клинични симптоми, може да се говори за синдром на закотвения гръбначен мозък /Tethered-Cord-Syndrom, TCS/. Трудностите в диагностиката произтичат от невъзможността на лекуващите лекари да дадат обективна оценка за динамиката в състоянието на пациента и да сравнят състоянието „преди“ със състоянието „сега“, поради редица причини като липса на сътрудничество от страна на пациента или недостатъчно ясни, точни, коректни и разбираеми резултати от предходни изследвания. Особено трудна е оценката при по-малките деца, когато трябва да се изследва степен на чувствителност при допир и болка. В този сличай данни за анамнезата се взимат от родителите или физиотерапвтите, които наблюдават детето и често имат по-точна оценка за измененията в чувствителността. Анамнезата често включва качеството на походката, извървяното разстояние, загубата на вече придобити способности за ходене и навиците за уриниране и изхождане. При поставянето на диагнозата синдром на закотвения гръбначен мозък (Tethered-Cord-Syndrom, TCS) е важно да се проведат комплексни изследвания на дадения пациент и то възможно най-скоро след влошаването.

 

Към подходящите мерки за диагностициране се отнасят ядрено-магнитния резонанс (ЯМР), компютърната томография, чрез които се потвърждава съмнението за поставената диагноза на симптоматичен Tethered Cord.

Закотвен гръбначен мозък се открива при ЯМР-изследване почти при всички пациенти с менингомиелоцеле, което в никакъв случай не означава, че при тях се налага оперативно лечение. В най-общи линии операция се предприема само при еднозначно неврологично усложнение, тъй като крие риск от влушаване състоянието на пацинента. Оперативната терапия  се състои в освобождаване на гръбначния мозък (миелолиза). Чрез операцията по правило може да се задържи прогресирането на неврологичното увреждане, но не всички настъпили симптоми като болката ще са възстановими.

Критично важен момент е разпознаването на първите признаци у пациента, въвеждане на апаратна диагностика и бързо планиране на операцията. Това предполага регулярен контрол, на къси времеви интервали (от по една година).

 

Симптоми на Синдрома на закотвения гръбначен мозък /Tethered-Cord-Syndrom/

 

Общи симптоми:

Изтръпналост и неподвижност на хълбока при протягане и болки.

 

Ортопедични проблеми:

 • Деформация на ходилото/крака, разлика в развитието на краката;
 • Прогресираща сколиоза.

 

Неврологични проблеми:

 • Мускулна атрофия/ загуба на рефлекси;
 • Спазми;
 • Влошаване на сетивността;
 • Трофични язви;

 

Нарушение във функционирането на мехура и ректума:

 • Влошаване на континенцията.

 

Съпровождащи основни симптоми при Tethered Cord

 • Кожни аномалии в областта на лумбосакралната област;
 • Необичайно окосмяване;
 • Съдови невуси;
 • Образуване на липом.

 

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

 

В част от материалите по темата „Спина бифида“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия, Шотландия, Австрия и САЩ, както и от www.spinabifidamoms.com.

 

Премини към: