ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ

СБХБ - член на Международната Федерация за Спина Бифида и Хидроцефалия - новина от 20.03.2012

 

По време на конференцията „Заедно за промяна“, която се проведе ноември месец 2011, за първи път влязохме в контакт с г-н Пиер Мартен и г-н Лийвън Боуен, съответно прзидент и секретар на Международната Федерация за Спина Бифида и Хидроцефалия (IF). Няколко месеца по-късно получихме официална покана да се присъединим към голямото семейство на IF.

Международната Федерация за Спина Бифида и Хидроцефалия (The International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF)) е международна организация-шапка, която обединява национални организации посветени на спина бифида и хидроцефалия. Създадена е през 1979 в Белгия и днес в нея членуват повече от 40 регионални и национални организации за спина бифида и хидроцефалия.

Първичната превенция и подобряване качеството на живот на хората със спина бифида и хидроцефалия стоят като мотив зад всички инициятиви и дейнсоти на IF и се посочват като тяхна мисия. Това е валидно и за всяка една организация, член на IF, в това число и за СБХБ. Начините за постигане на тази мисия са разпространяване на знание, информация, опит и стимулиране на контактите между родители и хора със спина бифида и хидроцефалия.

 

Основните цели на Международната Федерация са описани по-долу:

  • Подобряване качеството на живот на хората със спина бифида и/или хидроцефалия и качеството на услугите към тях;
  • Защита на първичната превенция и провеждане на международна кампании за първична превенция;
  • Подкрепа на групи за взаимопомощ и национални организации и хора със спина бифида и/или хидроцефалия в развиващите се страни чрез проекти за ранна диагностика, лечение и рехабилитация;
  • Стимилуране създаването на нови групи за взаимопомощ и национални организации на хората със спина бифида и хидроцефалия, както и стимулиране кооперирането и съвместната работа между отделни организации;
  • Разпространяване на знания, информация и добри практики на международно ниво;
  • Работа с международни организации, сред които ОН, Световната здравна организация, UNICEF и др.;
  • Стимулиране на научни изследвания и международни дискусии.

 

Повече инфрмация за Международната Федерация за Спина Бифида и Хидроцефалия и нейните инициятиви до момента, може да намерите на официалния сайт: www.ifglobal.org

Категория: