ПОЗИЦИОННА ТЕРАПИЯ

 

Същност на позиционната терапия при спина бифида и хидроцефалия

 

Позиционната терапия при хора със спина бифида и хидроцефалия се прилага като подкрепяща терапия или като превенция на появата на контрактури и счупвания/навяхвания. В същността си тя е пасивен метод, при който тялото е фиксирано в определена позиция чрез опорен апарат или краката са фиксирани чрез шини. Позиционната терапия се назначава от наблюдаващият терапвет/ физиакален специалист (или от специалист-ортопед). При децата със спина бифида и/или хидроцефалия най-често се използват следните варианти:

 

 

 

Опорни апарати (вертикализатори)

Опорните апарати имат за цел да дават опора на скелета отвън и да заместват парализираните мускули поне в задържащата им функция. На първо място те дават възможност на детето да стои изправено и по този начин да придобие чувство за равновесие и пространство. Заедно с това помагат ходилата да свикнат с тежестта на тялото (когато това е възможно). Вертикализаторите се използват и за превенция на контрактури и гръбначни изкривявания.

В най-общ вид опорният апарат изглежда като вертикална рамка, за която детето се привързва с помощта на колани и така се фиксира в изправено положение. Повечето вертикализатори имат стабилна табла (или маса), разположена пред гърдите на детето, подходяща за игра или хранене.

Видовете опорни апарати са много, като всеки от тях има своите конкретни ползи - някои вертикализатори позволяват децата да бъдат поставяни само в изправено положение, а при други наклонът може да се променя; някои вертикализатори стабилизират повече предната част на тялото, а други – задната; има вертикализатори, които се изработват по индивидуална поръчка с гипсова отливка на крачетата и таза на детето, а има и напълно универсални; има позиционни апарати за съвсем малки деца, за младежи и за възрастни. Изборът зависи изцяло от целите на терапията и възможностите на конкретното дете.

Някои медицински или рехабилитационни центрове разполагат с опорни апарати и те са единствения начин за достъп до тази терапия. Родителите могат да закупят такъв апарат, за да го ползват у дома си. Вертикализаторите са скъпи, а НЗОК и социалното министерство не покриват този разход. Родителите могат да потърсят финансиране от различни фондации и инициативи или Фонда за лечение на деца. Могат да потърсят и вертикализатори „втора ръка“ в български или други европейски сайтове за оборудване на хора с увреждания.

 

 

 

Позиционен (терапевтичен) стол

При повечето деца с оперирана спина бифида се наблюдава мускулна слабост и в областта на гърба, която може да бъде заздравена с подходяща рехабилитация. При някои деца това е по-трудно или с по-слаб резултат, особено ако увреждането засяга по-горните прешлени. Заради мускулната слабост стойката и седежът при тези деца се деформира и с течение на времето това води до трайни гръбначни изкривявания. Подходяща превенция на гръбначни изкривявания от този тип са позционните столове за деца с увреждания. Те фиксират тялото в правилна позиция и приучават мускулите към нея.

Както и при вертикализаторите, така и при терапвтичните столове има голямо разнообразие от модели и производители – с или без фиксиращи колани, с или без колела за придвижване, с или без възможност за промяна на ъгъла и др. Изборът зависи изцяло от целите на терапията и възможностите на конкретното дете.

Една част от тях могат да бъдат намерени и на българския пазар, но цените за нови продукти са високи. Родителите могат да потърсят финансиране от различни фондации и инициативи или Фонда за лечение на деца. Могат да потърсят и столове „втора ръка“ в български или други европейски сайтове за оборудване на хора с увреждания.

 

 

Ортотика

Ортезите могат да се разглеждат като помощни средства и като форма на позиционна терапия. Законът за интеграция на хората с увреждания определя лимити за закупуването на различни видове ортези, които се покриват от Агенцията за социално подпомагане. Лимитите зависят от вида на ортезата и са подробно описани в Заповед на Министъра на Труда и Социалната Политика за пределни размери /лимити/ на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания. Ортезите се назначават с решение на ТЕЛК и от ЛКК и могат да бъдат изработени от специализирани доставчици на такива изделия, които са включени в регистъра на Агенцията за хората с увреждания. 

 

 

Фиксиращи нощни шини

Фиксиращите нощни шини са вид ортези, които някои специалисти изписват на деца със спина бифида. Основното им предназначение е предпазване от появата на контрактури, за коригиране на деформациите на краката и за фиксация след ортопедични операции. В някои случаи е необходима само една шина, а в други се поставят шини и на двете крачета – според това до колко симетрична е увредата на мускулите. Шината се поставя нощно време, обхваща крака до или над коляното и го фиксира в определена позиция. Изработва се индивидуално, по крака на детето и с израстването се налага подмяна. В България обикновено нощните шини се изработват от материал с по-ниски показатели, защото не се ползват за ходене, а само по време на сън. Шините в никакъв случай не трябва да обиват или да причиняват следи по кожата, които да остават повече от 15 минути след като са махнати. Колкото и добре да са изработени, има деца, които трудно свикват да спят с тях, особено през летните месеци.

 

 

Стабилизиращи шини

Стабилизиращите шини се разглеждат по-скоро като помощно средтсво за ходене, отколкото като форма на позиционна терапия, въпреки че имат и такава функция. Заедно с това предпазват костите от счупване и навяхване. Ортезите обхващат крака, фиксират го в определена позиция и го стабилизират. Изработват се от скъпи и здрави материали, защото трябва да носят част от тежестта на тялото, поради което на родителите често се налага да доплащат над лимитите на помощите за изработване.

Има много разновидности на стабилизиращи шини. Те могат да бъдат статични и динамични, да обхващат глезена или да достигат чак до таза.  Предписанието и изработката им са сложни процеси и за съжаление, не всички разновидности ортези могат да бъдат намерени в България.

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

В част от материалите по темата „Физиотерапия и рехабилитация“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Австрия и Германия.

 

Благодарим за редакцията на Меглена Тодорова – терапевт по метода Бобат.