ВОЙТА ТЕРАПИЯ

 

Терапия по метода Войта и приложението и при деца със спина бифида и хидроцефалия

 

 

Принципът на Войта е разработен между 1950 и 1970 година от детския невролог д-р Вацлав Войта. Принципът е една от рутинните в много страни, особено в Европа, физиотерапевтични лечебни програми за деца със затруднения в движението, в това число и деца със спина бифида.

При метода Войта нормалната последователност в движенията, например протягане и хващане, изправяне и ходене, не се учат или тренират като такива. Войтатерапията по-скоро стимулира мозъка, активирайки „вродени, съхранени двигателни модели“,  които след това се „експортират“, като координирани движения включващи мускулатурата на тялото и крайниците.

Сега се приема, че чрез повтарящо се активиране на тези рефлексо-подобни движения се постига определена степен на „отключване“ или създаването на нови връзки във функционално блокираната мрежа от нерви между мозъка и гръбначния мозък. Войтатерапията, с нейните спонтанни движения има позитивно влияние върху цялостната координация на детето, водеща до подобрения в изправянето, запазването на равновесие, походката, хващането, говора и други функции. Подобрената координация на движенията в резултат на терапевтичното „активиране“ често може да бъде поддържана в продължение на цял ден.

Пациент със затруднения в движенията също придобива по-добро умение да инициира контакт и да комуникира. Войтатерапията може да бъде използвана, като база за други терапии и да помогне на едно дете да се справи със задачите поставени му от психолог, специалист в ранното обучение, логопед, терапевт, учител и т.н.

За да бъде успешна войтатерапията трябва да се провежда по няколко пъти на ден. Процедурата продължава между 5 и 20 минути.  Тъй като родителите провеждат терапията всеки ден, те играят важна роля в изпълнението ѝ.

През цялата продължителност на терапията, която може да продължи седмици, месеци или години, войтатерапевта обучава родителите как да изпълняват терапията и ги подкрепя. Терапевтичната програма, количеството, паузите от терапията и т.н. са регулярно преглеждани във  връзка с развитието и прогреса на пациента.

 

Прочетете повече на страницата на Международното Войтаобщество (Internationale Vojta Gesellschaft,http://www.vojta.com/).
 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

В част от материалите по темата „Физиотерапия и рехабилитация“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Австрия и Германия.

 

Благодарим за редакцията на Меглена Тодорова – терапевт по метода Бобат.