Към родителите на по-големите деца: Търсим дете, което да ни представлява на среща на НМД

От 14 до 16 юни предстои годишната среща на Национална мрежа за децата (НМД) за 2018 година. Тази година срещата в Трявна (хотел Калина Палас - http://www.kalinapalace.com/contacts). Като член на мрежата, можем да изпратим трима участника: официален представител, млад участник и придружител за младия участник/родител. НМД поемат разходите за настаняване и храна. Транспортните разходи са за сметка на участниците. Младият участник, трябва да е на възраст между 12 и 18 години.

Вече имаме доста деца, които попадат в тази възрастова граница и всички са подходящи. На тези срещи вървят две паралени програми – за деца и възрастни, така че опеределено няма да им е скучно. Ще се запознаят с връстници от цялата страна, ще участват в различни фокус групи, ще „нищят“ важни за децата проблеми. Нашият млад участник ще има възможността да представлява всичките ни деца и да се застъпва за интересите им. Много добра възможност и то изпълнена по начин, че да е интересен на детето. Всяка година ще изпращаме различен млад участник, така че да може повече деца да се включат.

 

За да сме сигурни, че изборът е осъзнат от децата и демкратичен в същността си, сме подготвили няколко въпроса, на които децата да отговорят и да ни изпратят отговорите на [email protected] в срок до 18.05.2018. Отговорите може да са на текстов файл, снимка на текст написан на ръка или на хартия (Адрес Варна, ул. Мир 110 за Антоанета Иванова).

 

Въпроси към младежите:

Моля отговорете с няколко изречения следните въпроси:

  1. Представи се с няколко думи – как се казваш, на колко си години, от къде си, какви са интересите ти, от какво се вълнуваш?
  2. Какво знаеш за сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“?
  3. Участвал ли си в дейности на сдружението – лагери, срещи? Какво ти хареса?
  4. Какво знаеш за Национална мрежа за децата (НМД)?
  5. Защо искаш да отидеш на годишната среща на НМД в Трявна?

 

И още нещо: попълва Форма за родителско съгласие за участието на дете/млад човек: https://goo.gl/iB8XKk . Формата включва съгласие за заснемане. За допълнителна информация ви изпращаме Политиката за закрила на детето на НМД: http://bit.ly/2p0Sc1T и Регламента за детско и младежко участие: http://bit.ly/2oIfU3C 

Категория: