Покана за общо събрание към членовете на сдружение СБХБ

Управителният съвет кани членовете на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ на Общо събрание, което ще проведем на 26.08.2017 от 17:30 часа на 5-ти етажа на хотел „Арена“, град Самоков, със следния дневен ред:

  • Отичтане на последната година,
  • Приемане на план за следващата година;
  • Други
Категория: