Оценка от полезността на Проекта

Представяме резултатите от втората анкета за полезността на проекта, която проведохме 3 месеца след обучението, 

Благодарим на всички 24 участника, които ни върнаха попълнени въпросници.