Информационна брошура за достъпа до здравни и социални услуги в подкрепа на семействата със спина бифида и хидроцефалия

Да отглеждаш дете със спина бифида и хидроцефалия е предизвикателство, което изисква много сили и знания. Подготвили сме тази брошура, за да подпомогнем семействата на деца със спина бифида, хидроцефалия и други увреждания с практична информация и съвети за здравните и социалните им права. Вярваме, че така ще улесним достъпа на децата ни до здравеопазване и социално включване.

Информацията включена в брошурата е част от обученията за достъп до здравни и социални услуги за родители на деца със спина бифида и/или хидроцефалия по проекта „Работилница за взаимопомощ“. Обученията проведоха Десислава Хурмузова (Спаси, дари на ...) и Ваня Добрева (Асоциация Хипофиза).

Брошурата може да изтеглите в електронен вид от линка по-долу. До дни предстои отпечатването на 1000 хартиени копия, които заедно с членове и доброволци ще разпространим в цялата страна. Ако имате идеи за разпространението и искате да се включите, пишете ни на [email protected]

 

Брошурата се финансира по проекта „Работилница за взаимопомощ“, в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg )