НАШИТЕ ПОСЛАНИЯ: ОТ РОДИТЕЛ ЗА РОДИТЕЛ

 

 

 

11 семейства на деца със спина бифида и хидроцефалия записаха свои послания в рамките на  проекта Работилница за взаимопомощ. На 16-ти ноември 2014, пред камерата на Венци Фотев (www.fotevstyle.com) разказахме своите истории с надеждата те да са полезни за родителите с по-малко опит. Представяме ви 11 разказа за нашия живот, за битките и победите.

 

 

 

 

Клиповете може да гледате на линковете по-долу:

 

Семейството на Емилияна: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_001.mp4

Лилия и прекрасната Ема: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_002.mp4

Николай : http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_003.mp4

Мая и Николай: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_004.mp4

Криси и Виктория: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_005.mp4

Тони и Боян: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_006.mp4

Веси и Габи: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_007.mp4

Ивелина и Жени:http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_008.mp4

Милена: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_009.mp4

Мартин: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_010.mp4

Даниела и Наско: http://sbhb.org/Video-Rabotilnica/SPINA-BIFIDA-DVD_011.mp4

 

Работилница за взаимопомощ e финансиран чрез Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.

 

Тези клипове, като част от проекта Работилница за взаимопомощ също са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на клиповете  се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези клипове  отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.