РОДИТЕЛИ ЗА КОНТАКТ

 

На сайта ни вече има достъпни контактите на 15 родители/семейства, преминали обучение в рамките на проекта Работилница за взаимопомощ. Обучението включваше темите Достъп до социални и здравни услуги, Психология на родителството, Подкрепящи родители и Насърчаване на доброволчеството.

Родителите за контакт са готови да подкрепят нови родители и родители с по-малко опит като ги изслушат, със съвет и полезна информация.

Контактите им са публикувание в  разделите Нови родители (Съвети и взаимопомощ) и СБХБ (За нас), както и тук:

 

Бургас

Ивелина Халкова и Милен Халков, [email protected]

 

Варна

Славея и Мартин Костадинови, телефон на Славея: 0887 297 122, [email protected]

Антоанета Иванова, телефон: 0898 756838, [email protected]

Мая Кателиева и Николай Кателиев, телефон на Мая: 0895428303

Ивелина Колева, телефон: 0878229100, [email protected]

Росица Сархачева, телефон: 0888 796 442, [email protected]

 

Габрово

Велислава Неделчева и Николай Пенчев, телефон на Николай: 0876343043, [email protected]

 

Кюстендил

Милена Христова, телефон: 0894635752, [email protected]

 

Ловеч

Ваня Пейкова, телефон 0895 765 919, [email protected]

 

Перник

Лидия Станкова и Станислав Станков, телефон на Станислав: 0889424260, [email protected]g

 

Русе

Лилия Буюклиева, телефон: 0879336357, [email protected]

 

Самоков

Виктория и Захари Недялкови, телефон на Виктория; 0887 616182, [email protected]

Димитровград : Веселина Георгиева и Валентин Атанасов, телефон на Веси: 0894 747522, [email protected]

 

София

Даниела Йорданова и Атанас Йорданов, [email protected]

Ива Илиева-Цветкова , [email protected]

 

„РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ“ е проект финансиран чрез Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Бенефициент: Сдружение „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“

http://eeagrants.org/