ПРОВЕДОХМЕ ПЪРВОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

Вчера (06.11.2014) успешно проведохме първото информационно събитие по проекта РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Информационното събитие бе част от отбелязването на Световния ден на спина бифида и хидроцефалия в България.

В залата на Първа аудитория на МУ Варна събрахме близо 60 човека – млади хора, медицински специалисти, родители, представители на медиите, пред които представихме предвидените дейности и целите, които сме си поставили с Проекта.

Събитието подкрепи изпълнителката Деси Добрева.