ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТА

 

Първото информационно събитие по проекта РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ще проведем на 06.11.2014 в залата на Първа аудитория, МУ Варна от 18ч. То ще е част от дискусията с широката общественост и медиите по повод Световния ден посветен на спина бифида и хидроцефалия.

Специален гост ще бъде певицата Деси Добрева.

Заповядайте!