ПОДКРЕПИ РАБОТИЛНИЦАТА

Сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ набира средства за проекта „РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ“

 

Скъпи приятели,

надяваме се да ни помогнете да реализираме нашия проект „Работилница за взаимопомощ“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg), но въпреки това, се изисква и личен финансов принос от бенефициента (СБХБ). Ние трябва да осигурим поне 250 евро.

 

Откриваме дарителска кампания за набиране на 1500 лв. Тази сума ще използваме за:

·         С 500 лв ще осигурим личния принос на организацията за реализиране на Работилницата.

·         Останалите 1000 лв ще използваме, за да зарадваме децата – участници в Работилницата с подаръци и да направим първата им обща среща още по-незабравима. Ще зарадваме 20 деца, 15 от тях са със спина бифида и хидроцефалия, а останалите 5 са братя и сестри.

 

Приканваме ви да подкрепите нашата инициатива и да погледнете на това като на инвестиця в бъдещото поколение, а не като на еднократен дарителски акт. „РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ“  цели да създаде силна и устойчива общност – родители, които усшено се справят с проблемите и помагат на други родители. Повече за Проекта може да намерите на www.sbhb.org/rabotilnica

 

Напомянем, че СБХБ е организация в обществена ползва с валидна регистрация към Централния регистър на Министерство на правосъдието.  При поискване ще изготвим всички необходими документи, за да декларирате дареното пред властите.

 

 

Дарението може да направите на банковата сметка на сдружението:

    IBAN: BG16PRCB92301037854710

    BIC: PRCBBGSF

    Прокредит банк (ProCredit Bank)

    СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ

    SPINA BIFIDA AND HYDROCEPHALUS-BULGARIA)

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.