ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРЕЩА ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПО-ДОБРА УРОЛОГИЧНА ГРИЖА ЗА ХОРАТА С НЕВРОГЕНЕН ПИКОЧЕН МЕХУР

С грижа за живота и здравето на нашите деца, изпратихме покана за серща до министъра на здравеопазването, заедно с конкретни предложения за подобряване качеството и обхвата на здравните услуги към децата със спина бифида и хидроцефалия.

Предложенията ни засягат урологичната грижа към децата с неврогенен пикочен мехур в България. Като родители, нашият личен опит показва, че урологичната грижа към децата със спина бифида в България е недостатъчна и закъсняла, а профилактиката е нулева. Това обрича децата ни на непрестанни урологични инфекции, застрашава функционирането на бъбреците им и намалява възможностите им за социална интеграция.  

В световен мащаб съществуат лесни и достъпни методи за профилактика и мениджмънт на неврогенния пикочен мехур. Контролно урологично изследване известно като инвазивна уродинамика и използването на катетри за еднократна употреба са недостъпна здравна грижа за децата на България. Наше проучване, въз основа на контактите ни със сходни организации в ЕС показва, че България и Румъния са единствените страни в Европа, които не осигуряват тази адекватна урологична грижа за децата си.

Нашето предложение е в най-кратки срокове разходите за катетри за еднократна употреба и съответните консумативи към тях – лубриканти, да се поемат от НЗОК за всички деца и възрастни с неврогенен пикочен мехур. Считаме, че това е стандарт в урологичната грижа за деца и възрастни със спина бифида и хидроцефалия в ЕС, и че България не трябва да дискриминира своите граждани.

Заедно с това, от изключителна важност е в най-кратки срокове да се закупи апарат за инвазивна уродинамика, приложим за деца с неврогенен пикочен мехур и да се обучат специалисти, които да използват апарата и да назначават катетъризация. Инвазивната уродинамика следва да е част от здравните услуги, предоставяни от НЗОК към децата с неврогенен пикочен мехур.

 

Благодарим на „СПАСИ, ДАРИ НА ...“, че ни подкрепиха!

 

Може да изтеглите писмото от линка по-долу:

Категория: