Интермитентните катетри вече се покриват от НЗОК. Процедурата

От ноември 2021 интермитентните катетри се покриват от НЗОК за пациенти с диагнози спина бифида и екстрофия на пикочен мехур, до месечния лимит от 72 лева.

Тези, които имат близки със спина бифида и следят работата на сдружението, знаят, че за нашата общност това е голяма победа. Пътят до нея ни отне близо 8 години. През тях не спирахме да опитваме да променим системата, така че добрата урологична грижа да е достъпна за деца и възрастни със спина бифида. Повече от година отне на НЗОК да предвижи чисто документалното процедурата от включването на катетрите към списъка за реимбурсация до фактическото им получаване от пациентите.

Към днешна дата вече има пациенти, получили катетри от НЗОК. Не са малко и тези, които се свързват с нас, питат за процедурата и споделят за отделни пречки. Затова подготвяме настоящия материал, в който обобщаваме основните съпки. Надяваме той да е полезен за всички пациенти, които имат нужда и право да получат интермитетни катетри от НЗОК.

 

Кой има право да получи катетри

Право да получат интермитентни катетри имат здравноосигурените лице, деца и възрастни, с диагнози спина бифида (Q05) или екстрофия на пикочен мехур (Q64.1). Една от двете диагнози трябва да е вписана в медицинската документация. За пациентите с диагноза спина бифида се приемат всички кодове в рубриката Q05, т.е. няма значение вида на увреждането и дали ще е Q05.1, Q05.2, , Q05.3 и т.н.

Самите интермитерни катетри се изписват с код по МКБ 10 Z46.6 “Проба и нагласяне на приспособления за отделяне на урина“.

 

Какви катетри може да получите:

Към момента НЗОК е въвела лимит за стойността на катетрите, които заплаща. За един месец лимитът е 72 лв с ДДС.

В рамките на този лимит може да получите съответното количество катетри според вида и цената на търговеца. Цените варират от 60 ст за нелубрикирани до 7,20 лв за лубрикирани сетове с торбичка. За един месец от катетрите по 60 ст ще може да получите 120 бр, а от тези които струват 7,20 лв по 10 бр.

НЗОК заплаща само продуктите, които е одобрила. Пациентите могат избират само между тях. За улеснение, сме приложили по-долу списъка с одобрените интермитетни катетри, техните цени и кодове към момента. Марките и моделите, които не са в списъка няма да бъдат заплатени от НЗОК.

 

Ето как става отпускането:

Издаване на книжка

Личният лекар трябва да издаде рецептурна книжка на пациента, ако такава все още няма. Рецептурните книжки вече са електронии, не се купуват и не се заверяват в регионалните структури на НЗОК. Издаването става през компютъра на личния лекар в системата на НЗОК.

 

Назначаване

Преди да предпише интермитентни катетри в рецептурната книжка, много вероятно е личният лекар ще поиска да види, че те са назначени.  НЗОК прави разлика между „назначаване“ и „предписване“, въпреки че за много хора двете думи звучат еднакво.
Назначаването на катетрите става от специалист уролог, работещ по договор с НЗОК или чрез епикриза от болнично заведение с 6 месечна давност. Затова вероятно личният лекар ще издаде направление за уролог, който да направи назначаването в издадения при прегледа амбулаторен лист.

При назначаването се описва необходимостта пациента да се катетъризира, кода по МКБ10 Z46.6 „Проба и нагласяне на приспособления за отделяне на урина“, кода на изписаните катетри и съответното количества за 30 дни, така че да се вместят в лимита.

Назначаването се прави еднократно. То служи като основание за личния лекар да предписва катетри през следващите месеци, без да е необходимо пациентът да посещава специалист. 

 

Предписване

Въз основа на амбулаторния лист от уролога или епикризата от болница, личният лекар предписва в електронната книжка интермитентните катетри, с кода на продукта и съответните количества до месечния лимит, за 30 дни.

Забележка: Към момента електронната система на НЗОК е силно натоварена и не всяка подадена информация се приема. За да сте сигурни, че катетрите действително са предписани, системата трябва да извади съобщение за успешно нанесени промени.

 

Получаване

Катетрите може да получите от аптеки, които имат договор с НЗОК и са определени за извършване на дейността. Дори да имат договор с НЗОК, не всички аптеки са определени за дейността. Процедурата не е сложна, но се води от аптеката и търговеца на катетрите. Затова е най-добре, още преди предписването, да се свържете по телефона директно с търговеца на катетрите и да попитате за аптека в близост до вас, с която работят. Това се прави еднократно.

Контактите на фирмите търговци лесно могат да бъдат намерени в интернет, а служителите са отзивчиви.

При получаване, служителите в аптеката ще видят предписанието директно в системата на НЗОК, така че няма да е необходим някакъв специален медицински документ.

Вземате катетрите и ги ползвате със здраве.

 

След 30 дни, личният лекар трябва да предпише в рецептурната книжка нови бройки до лимита от 72 лв. Свържете се няколко дни по-рано с аптеката, за да сте сигурни, че ще ги имат налични.

 

За ваше улеснение, прилагаме:

  • Указания на НЗОК за реда и отпускане на медицински изделия за извънболничната помощ (Бел: указанията за интермитентните катетри са на стр.7)
  • Списък с катерите, цените и кодовете, които НЗОК заплаща.

 

Ако искате да допълните материала с личен опит, пишете ни на [email protected]

Ние продължаваме да работим в посока вдигане на лимитите, докато деца и възрастни със спина бифида не получат здравната грижа, от която се нуждаят. Благодарим на всички, които ни подкрепят.

 

Последна редакция: 03.11.2021

Категория: