Доклад за здравните резултати, социалния и икономически ефект от включването на заплащане от НЗОК на медицинското изделие „Интермитентни катетри“

Във връзка с включването на интермитентните катетри към медицинските изделия, заплащани от НЗОК, имаме задължение да подаваме писмен доклад към Надзорния съвет на НЗОК за здравните резултати, социалния и икономически ефект от прилагането, съгласно Приложение 1 „ Критерии за въвеждане на нови медицински изделия и дейности“, за срок от две години, считано от включването на заплащане от НЗОК на медицинското изделие.

 

Основните ни препоръки са:

•        Спешна актуализация на месечния лимит, до който НЗОК финансира закупуването на интермитентни катетри.

•        Разширяване на списъка с диагнозите, на които могат да се назначават интермитентни катететри и добавяне на МКБ N31 Невромускулна дисфункция на пикочния мехур.

•        Изготвяне на информационни материали за разгласа, насочени към уролози, ОПЛ и ЗОЛ, на които екипът на сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ би съдействал. 

 

 

Пълният ни доклад за 2021 може да намерите по-долу.

Категория: